1866

Navn Verv Mobil E-mail
Anniken Moseng Ryen Leder 950 57 705 annikenmoseng.ryen@eidsiva.no
Per Erik Husøy Kasserer 915 80 177 perehusoey@gmail.com
Marius Tuveng Styremedlem   marius.tuveng@hotmail.com
Gudbjørn Ryen Nestleder 951 57 792 g-ryen@hotmail.com
Jon Magne Henningsmo Styremedlem 971 85 662 nirsen@roros.net

 

Utvalg 2018

 
Navn Verv Mobil E-mail
Kennie Ryen IT-ansvarlig 481 93 672 kennie-r@frisurf.no
Gudbjørn Ryen Leder ungdomsutvalg 951 57 792 g-ryen@hotmail.com
Gudbjørn Ryen Leder banekomite 951 57 792 g-ryen@hotmail.com
Per Erik Husøy Leder jegerutvalg 915 80 177 perehusoey@gmail.com
Annar Ryen Leder valgkomite 482 43 881