1866

TRENINGSTIDER 15M:

Tirsdager kl. 18.00

Torsdager kl. 18.00

Fredager kl. 18.00 - simulator

 

TRENINGSTIDER 100M/200M:

Tirsdager kl. 18.00 - jeger og bane

Torsdager kl. 18.00 - bane

Fredager kl. 18.00 - jeger

Klikk på pdf.fila for oppdatert turnusliste for aktuell periode.