1866

                      

 Disse ble utnevnt til Æresmedlemmer på 80-års Jubileet.

   Per M. Nordvang     Oliver I. Nordvang         Edvard Ryen              Per Ousten

 

          Per J. Berg                Jon J. Berg               Per P. Grue             Per H. Berg

 

   Nils Vangsgjelten             Per E. Berg                Per J. Aamo                 Nils Utheim

 

Disse ble utnevnt til Æresmedlemmer på 125-års Jubileet.

      Ingmar Ryen                Jon P. Aamo             Petter Johaug

 

Disse ble utnevnt til Æresmedlemmer på 150-års Jubileet.

 

                                                             

Olav Aamo                   Gudbjørn Ryen            Per Gunnar Bakken         Jon Egil Bakken