Innkalling til årsmøte 27.01.23

Det innkalles til årsmøte
Tid og sted: Fredag 27.01 kl. 19.00
Miniatyrskyttersalen