Medlemsinfo

Treningstider

15 M

Tirsdager kl. 18.00 Torsdager kl. 18.00

100/200 M og Elgbane

Tirsdager kl. 18.00 - jeger og bane Torsdager kl. 18.00 - bane og jeger

Terminliste

Spørsmål og svar om fakturaer fra Det frivillige Skyttervesen

Medlemskontingent og våpenforsikring 2023

Som medlem i et skytterlag vil du i 2023 (februar) motta faktura fra “Det frivillige Skyttervesen”. Faktura du får tilsendt vil i tillegg til medlemskontingenten også inneholde våpenforsikring, hvis du ikke har reservert deg mot dette.

Du vil i hovedsak motta faktura som eFaktura i din nettbank. Men manglende opplysninger om deg i vårt register kan medføre at du mottar faktura på epost/sms eller brev.

Det vil også sendes ut en betalingspåminnelse pr epost/mobil, og en siste runde pr brev. Etter dette så er det opp til det enkelte skytterlag hva som skjer videre.

 

Årsberetning 2023

Oppsummering 2022
2022 ble et bedre år med tanken på gjennomføring av oppsatte arrangement.
Dessverre så ser vi at deltagelsen av våre tidligere svært aktive skyttere har gått betraktelig ned.
Vi må likevel berømme Sigrid Ø. Ryen som ble samlagsmester både i felt og på 15m. I
tillegg har hun skutt mange stevner i år. Vi håper dette fortsetter.
Videre må vi også berømme vår eldste aktive skytter innen DFS – Per Gunnar Bakken.
Han har desidert flest stevner i 2022 og i tillegg skyter han vært jevnt og godt hele
sesongen igjennom med flere 250-350 resultater. Dette står det respekt av.


Vi har tatt noen grep i forhold til erfaringer fra de siste årene, og ønsker å gjennomføre
disse endringene allerede i 2023:


• Vi kutter ut 15m stevnet i februar og velger å satse på flere helger med
skyteskole for de unge. Så langt er det 6 påmeldte til denne skolen, som er svært
bra i forhold til de siste 4 årene.
• Vi innfører strengere rutiner rundt ansvaret på treninger – det blir konsekvenser
dersom ikke rutinen følges.

• Vi kutter ut trippelstevnet til sommeren og har inngått i et samarbeid med 6
andre lag, som skal arrangere et storstevne i begynnelsen av juli. Denne blir kalt
Tronfjellcupen.


Ellers må jeg takke alle som alltid stiller opp i komiteer og når vi skal utføre
ulike ting på banene våre.
Dette er gull verdt for skytterlaget!!

Medlemskontingent 2023

MEDLEMSKONTINGENT DALSBYGDA SKYTTERLAG
                                                                                                                                               ikke-medlem ikke-medlem
                                                                              under 14 år  under 18 år   over 18 år   under 18 år    over 18 år
Medlem                                                                     100,00         150,00           400,00
Jegerpakke                                                                                      300,00          650,00
DFS pakke                                                                                        200,00          550,00
Trening inne sesong                                              gratis              100,00          150,00           250,00            500,00
Trening ute sesong                                                gratis              100,00          150,00           250,00            500,00
Trening pr. kveld inne og ute                                                          30,00            30,00             50,00            100,00
Innskudd pr. jaktfeltstevne                                                            100,00         150,00
Karusellstevnedeltagelse                                                               150,00         150,00
Storviltprøve                                                                         100,00 1. serie, deretter 50,-                               300,00 1. serie, deretter 150,-  

Jegerpakke dekker: medlemsskap, sesongkort trening inne og ute samt oppskyting (inntil 2 ganger)

DFS pakke dekker: medlemsskap, sesongkort trening inne og ute

Alle under 14 år trener gratis hos oss. Ammunisjon til trening må betales sjøl.
Vi dekker ammunisjon til alle i klasse NU på stevner.

NB!!!! Medlemmer Os JFF
Trening pr. kveld 50,-
Oppskyting 150,-